Foreningen til bevarelse af Jels Mølle har bedt Tegnestuen Mejeriet A/S om hjælp til at udarbejde en hovedplan for den fredede Jels Mølle.

Ønsket er, at foreningen og de mange frivillige får et samlet overblik over de arbejder der vil komme i de nærmeste år fremover.

Opgaverne er både akutte krævede restaureringsopgaver, og helt frem til “ønskede” tiltag, der skal være med til at sikre møllens fremtid og formidling.

De forskellige opgaver inddeles i disse hovedpunkter:

  • Murværk/fugtsikring
  • Restaurering af møllerboligen

Du kan se og læse hele renoveringsplanen her.


Igangværende renoveringsopgaver

Der er pt. ikke nogle igangværende renoveringsopgaver.


Udførte renoveringsopgaver

Nye vinger

Stormen Malik, der ramte Danmark i slutningen af januar 2022, blev et særdeles hårdt bekendtskab for Jels Mølle. Stormen gav nemlig det ene sæt vinger et knæk og derfor er det sæt vinger blevet pillet af for en sikkerhedsskyld. Endnu en storm af den kaliber ville nemlig kunne få vingerne til at knække helt, og være til stor fare.

Nu går arbejdet med at søge tilladelse og fonde så i gang, og vi håber snart på at møllen igen kan stå flot – med et helt nyt sæt vinger.

Udover nye bryststykvinger bliver hattens beklædning for/bag skiftet sammen med de lodrette krøjestivere.

Arbejdet udføres af Møllebygger Petersen og finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen, Realdania samt A.P. Møller og Hustrus Fond til Almennyttige Formaal.

Under renoveringen blev der konstateret råd i Vindbjørnen og økonomien til udskiftningen af denne i samme ombæring har fondene som også hjælper med økonomien til udskiftningen af vingerne også givet tilsagn om at hjælpe med.

Herunder kan du se billeder fra renoveringen.

Montering af de nye vinger onsdag den 8. februar 2023:


Renovering af krøjebjælker

I løbet af vinteren 2021/22 skal de to tværgående krøjebjælker, der går gennem hatten, udskiftes pga. råd. Vi har søgt fonde og fået bevilget penge fra Augustinusfonden (146.000 kr.) samt Slots- og Kulturstyrelsen (79.000 kr.) – i alt 225.000 kr.

Det vil være Møllebygger Petersen, der kommer til at stå for udskiftningen af krøjebjælkerne.

Jels Mølle vil igen gerne takke både Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden for deres uvurderlige støtte til projektet og Jels Mølles bevarelse.

Herunder kan du se billeder fra renoveringen.


Udskiftning af kiler til møllevingerne

Når Møllebygger Petersen i løbet af vinteren 2021/22 skal udskifte de to tværgående krøjebjælker (som beskrevet herover), så skal han også samtidig udskifte kilerne, der holder vingerne fast i navet, pga. råd. Vi er så heldige at Mini Entreprenøren Jels ApS har valgt at sponsorere udgiften til denne udskiftning, hvilket vi er rigtig glade for.


Renovering af møllens omgang

I starten af 2020 går arbejdet med at renovere omgangen på Jels Mølle igang. Jels Mølle har nemlig fået bevilget 225.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og 200.000 kr. fra Augustinus Fonden til arbejdet.

Bestyrelsen i Mølleforeningen har haft opgaven i udbud og den lokale tømrermester John Holm Nielsen vil i starten af 2020 gå igang med at udføre opgaven.

Jels Mølle vil gerne takke både Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden for deres uvurderlige støtte til projektet.