Foreningen til bevarelse af Jels Mølle har bedt Tegnestuen Mejeriet A/S om hjælp til at udarbejde en hovedplan for den fredede Jels Mølle.

Ønsket er, at foreningen og de mange frivillige får et samlet overblik over de arbejder der vil komme i de nærmeste år fremover.

Opgaverne er både akutte krævede restaureringsopgaver, og helt frem til “ønskede” tiltag, der skal være med til at sikre møllens fremtid og formidling.

De forskellige opgaver inddeles i disse hovedpunkter:

  • Galleri/svikstilling/omgang skal restaureres – meget akut
  • Krøjeværk skal restaureres eller ombygges
  • Nye vinger – skal laves inden for en årrække
  • Murværk/fugtsikring
  • Restaurering af møllerboligen

Du kan se og læse hele renoveringsplanen her.

Renovering af møllens omgang

I starten af 2020 går arbejdet med at renovere omgangen på Jels Mølle igang. Jels Mølle har nemlig fået bevilget 225.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og 200.000 kr. fra Augustinus Fonden til arbejdet.

Bestyrelsen i Mølleforeningen har haft opgaven i udbud og den lokale tømrermester John Holm Nielsen vil i starten af 2020 gå igang med at udføre opgaven.

Jels Mølle vil gerne takke både Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden for deres uvurderlige støtte til projektet.